کار علمی بعنوان یک سیستم 2

از افراد علمی و متخصصین خدمات پشتیبانی نظیر متخصص بیهوشی یا پرستاران جراحی ، به نحوی بهینه ، بهره برداری کنند ؛ آموزش مستمر و ابتکار و خلاقیتهای مداوم را در کار کل گروه ، و تک تک اعضاء گروه ، نهادینه نمایند ، و هزینه ها را نیز به حداقل ممکن کاهش دهند . هر یک از جراحان ، کنترل کاملـی را بـر کارهای خود اعمال می کند . آقا یا خانم جراح ، مسئولیت کامل جذب ، بستری کردن و معالجه شخص بیمار را بر عهده دارد . هر یک از جراحان ، طبق معمول ، برنامه زمانـی جراحیها را صبـح زود هـر روز تنظیـم مـی کند. لذا اتاقهای عمل و اتاقهای ریکاوری ( هوش آوری ) در اکثر اوقات خالی است . این گروه ، حالا ، برنامه زمانی استفاده از اتاقهای عمل و هوش آوری را ، برای تمام گروه تنظیم می کند ، به نحوی که این امکانات و منابع قلیل و فوق العاده گران قیمت ، روزانه ده ساعت مورد استفاده قرار می گیرد . گروه مزبور ، به عنوان یک گروه ، درباره همگونی و طبقه بندی ابزارها و تجهیزات پزشکی تصمیم می گیرد ، تا بدینوسیله بالاترین کیفیتها را با نازلترین قیمت و هزینه ، بدست آورد

/ 0 نظر / 4 بازدید