جملات سازنده

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش ، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب     " لقمان "

 

آن چه که یک مرد تمام روز به آن می اندیشد ، شخصیت او را می سازد         " امرسون "

 

اندیشه ها و حرف های ما ، سازنده رویداد های زندگی ما هستند                  " لوییز ال . هی "

 

انسانهای خوشبخت و شاد نه تنها تغییر را می پذیرند بلکه آن را به فال نیک می گیرند .      " اندرو متئوس "

 

/ 1 نظر / 4 بازدید