یاد گیری سریعتر زبان انگلیسی و....

اگر میخواهید انگلیسی (و هر زبان دیگری را) به شکل حرفه ای و صحیح فرابگیرید، این هفت قانون یادگیری زبان را به خاطر داشته باشید و بر اساس آن عمل کنید:

1- قانون اول: همیشه جملات و پاراگرافهای کوتاه را مطالعه و مرور کنید؛ حفظ لغت به تنهایی کافی نیست. بلکه بایستی شما بتوانید جایگاه لغت در جمله را به شکل صحیح تشخیص دهید و کاربرد آن یاد بگیرید. به این منظور بایستی همیشه جملات و پاراگرافهای کوتاه را مطالعه کنید. تهیه فهرستی از واژگان و لغات و مرور روزانه آنها در یادگیری زبان هیچ نقشی ندارد و اشتباه بزرگی است که صرفا بخواهید لغات و کلمات را از حفظ کنید. بلکه باید این لغات و کلمات را در جملات و پاراگرافها مدام ببینید و بخوانید. هر گاه لغت جدیدی را مشاهده کردید، سعی کنید آن را در قالب جمله قرار دهید و جملاتی را که آن لغت در آن قرار دارند را کشف کنید ( یک روش مفید: برای این منظور می توانید آن لغت را گوگل جستجو نمایید و متنهایی را که به کار رفته را چند بار مطالعه کنید)

2- قانون دوم: هرگز قواعد گرامری را مطالعه نکنید؛
3- قانون سوم: خوب بشنوید؛
4- قانون چهارم: عمیقا یاد بگیرید؛
5- قانون پنجم: بهره گیری و دقت به نکات گرامری و دستوری و شنیداری در داستانهای کوتاه؛
6- قانون ششم: از منابع صحیح برای یادگیری استفاده کنید؛
7- از روش "بشنو و جواب بده" استفاده کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید