اقتصاد نفتی ایران و کشور نروژ

اقتصاد کشور ما متاسفانه تاحد زیادی، وابسته به درآمدهای نفت است. به طوری که ازنظر ارزی حدود 80 درصد و از لحاظ درآمد کلی نزدیک 50 درصد به نفت وابسته است و با افزایش قیمت های نفت، این وابستگی بیشتر نیز خواهدشد.

نفت با اینکه یک موهبت الهی و یک ثروت خدادادی برای کشور ماست، اما متاسفانه از عوامل مهم وابستگی کشور و مشکلات اقتصادی کشور بوده و ترس من این است که این وابستگی در آینده بیشتر شود. یعنی افزایش درآمدهای نفتی باعث شود که واردات افزایش یابد و درعین حال که فراوانی در جامعه وجود دارد، ولیکن تیشه بیشتری به ریشه اقتصاد ما خواهد خورد.
به همین جهت فکر می کنم همه کسانی که می توانند و توان آن را دارند باید کاری کنند که درآمدهای نفت این گونه دراختیار دولت و حتی مجلس نباشد که هر وقت درجایی با مشکلی برخورد کردند فوری از این پول دردسترس بردارند و مصرف کنند.

تجربه موفق این کار در نروژ بوده است. نروژیها حدود ســــــی سال است که کار بهره برداری از نفت خود را شروع کرده اند و از همان ابتدا تمام درآمدهای نفت شان به یک صندوق ذخیره ای رفته که به هیچوجه حق برداشت از اصل این پول را ندارند و الان نزدیک یکصدوپنجاه میلیارد دلار در آن ذخیره ارزی دارند. فقط دولت می تواند با تصمیم مجلس از بهره ناشی از کار با این سرمایه که در خارج از نروژ هم بــــاید انجام شود، برای پروژه های زیربنایی استفاده کند. درحالی که متاسفانه حساب ذخیره ارزی ما تبدیل به یک بالانس ارزی شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید