دلایل استفاده از نمودارهای کنترل

1-    نمودارهای کنترل فنون اثبات شده ای برای بهبود کارایی می باشند

 

2-    نمودارهای کنترل بطور موثر از تولید اقلام معیوب جلوگیری می کنند

 

3-    نمودارهای کنترل از تنظیم های غیر ضروری فرآیند جلوگیری می کنند

 

4-    از نمدارهای کنترل اطلاعات موثری برای تنظیم صحیح فرآیند بدست می آید

 

5-    از نودارهای کنترل اطلاعاتی در باره کارائی فرآیند بدست می آید .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید