كاربرد روشهاي خطا ناپذير سازي در شيوه هاي توليد كارخانه

در حوزه فعاليتهاي كنترل كيفيت ، روشهاي عمده بازرسي را مي توان به سه گروه اصلي زير تقسيم كرد
1- بازرسي قضاوتي : در اين روش بازرسي ، ضايعات بعد از پايان فرآيند توليد ، از محصولات سالم جدا سازي مي شوند . اين نوع بازرسيها از تحويل محصولات معيوب به مشتري جلوگيري به عمل مي آورد ، اما نمي تواند نرخ ضايعات شركت را كاهش بدهد
2- بازرسي اطلاعاتي : در اين روش بازرسي ، علل بروز ضايعات بررسي و از اطلاعات بدست آمده در بهسازي فرآيند هاي مربوطه به منظور كاهش نرخ خرابيها استفاده مي شود .
3- بازرسي علي ( تعيين منبع يا علت بروز ضايعات ) : در اين حالت عيب يا نقص مثلا به علت بروز يك خطاي ساده اتفاق مي افتد . با علم به اين موضوع و از طريق اعمال بازرسي صد در صد بر روي منبع بروز ضايعات ، مي توان خطا را پيش از بوجود آمدن عيب برطرف و اصلاح كرد . لذا با اين روش مي توان به هدف ( عيوب صفر ZERO DEFECTS ) دست يافت . در يك فرهنگ كوچك لغات انگليسي كه براي كودكان دبستاني ژاپن منتشر شده ، جمله كوتاهي خودنمايي مي كند ” انسان حيواني است فراموشكار ، بنابراين بيش از آنچه فراموش ميكنيد ، بياموزيد .“ حقيقت آن است كه انسان فراموشكار بوده و استعداد عجيبي براي خطا كردن دارد . به طوري كه اغلب ما ، افراد را به خاطر خطاهايي كه مرتكب شده اند سرزنش كرده و آنها را از اين كار باز مي داريم . اما ، سرزنش كردن ، به خصوص در محيط كار ، نه تنها موجب دلسرد شدن كارگران گرديده بلكه انگيزه آنها را نيز كاهش مي دهد . و به حل مسئله نيز كمك نمي كند . از اين رو خطا ناپذيرسازي روشي براي پيشگيري و اجتناب از خطاهاي ساده انساني در محيط كار است . 
/ 0 نظر / 15 بازدید