حافظه سازمانی دانش سازمانی

امروز به این دونکته یعنی حافظه سازمانی و دانش سازمانی واقف شدم یکی از مشکلاتی که ما داریم با توجه به وجود کامپیوتر و شبکه در شرکتمان ولی متاسفانه از حافظه سازمانی برخوردار نیستیم و نبود این حافظه نیز مشکلاتی را برای ما در بر دارد امروز بر روی این موضوع یک صحبت اولیه کردم و قرار شد که نرم افزار مناسبی برای آن پیدا کنیم و اگر پیدا نشد آنرا خودمان طرحی را پیاده کنیم اما این کار به همراهی دوستان متکی است آیا آنها همراه خواهند بود .

حافظه سازمانی از دید من کلیه اطلاعات موجود در شرکت است که باید بتوانیم در هر لحظه از آن استفاده نمائیم اگر شما ایده ای دارید لطفا من را نیز راهنمائی بفرمائید .

/ 0 نظر / 5 بازدید