زايش و خلاقيت

داستان زير به بهترين وجه به ارائه تبديل رويا به حقيقت يا ديدن چيزها يا كارهاي خوب فارغ از همه مشكلات ان مي پردازد . برخي از ما كه نيمه پر ليوان را مي بينيم چه ها كه نمي توانيم بكنيم

حتما نام ميكل آنژ را شنيده ايد . همان هنرمند بزرگي كه مجسمه داوود را درست كرد كه در حال حاضر يكي از بزرگترين آثار هنري دنيا محسوب مي شود . مرمري كه او از آن مجسمه را تراشيد ، اشكالات فراوان داشت . هر كس به آن نگاه مي كرد به ذهنش مي رسيد كه سنگ مناسبي نيست . اما ميكل آنژ در آن تخته سنگ مجسمه داوود را ديد كه مي خواست بيرون بيايد و او ان را بيرون آورد .

ميكل آنژ به اشكالات آن تخته سنگ نگاه نكرد . او عظمت آن را ديد و از كنار مشكلات آن گذشت

/ 1 نظر / 6 بازدید

چرا ادامه نميدی