در اندیشه تحول بسوی کامیابی راز موفق شدن فکر

وجه اشتراک مردم موفق چیست ؟ چه چیز سبب می شود عده ای به اوج بروند و عده ای در جا زنند ؟ خوش فکری ! کسانیکه خوش فکری را سبک . سیاق زندگانی خویش کرده اند رابطه ی سطح فکر خود را با سطح پیشرفت خویش شناخته اند ان ها می دانند که برای متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود را متحول کنند

جای هیچ گونه توضیح اضافی را باز نگذاشته است پس اگر می خواهی موفق بشی باید از ناحیه فکر در خود تحول ایجاد کنی

زندگانی امروز حاصل فکر دیروز است . زندگانی فردا نتیجه فکر امروز است

پس اگر بدنبال فردایی بهتر هستی باید بهتر فکر کنی

وقتی بحث موفقیت به میان می آید افراد را با سانتیمتر ، کیلو ، مدرک تحصیلی یا پیشینه ی خانوادگی نمی سنجند ، آنها را با بزرگی و کوچکی فکرشان می سنجند . بهتر است در فکر کردن بهتر ورزیده تر شویم زیرا طرز فکر هر کس بر همه ی ابعاد زندگانیش اثر می گذارد ، چه اهل کسب و کار باشد و چه معلم ، پدر و مادر ، دانشمند و یا مدیر اجرایی

اهمیت فکر بسیار بالا ست بهمین خاطر باید توجه دقیق و جدی به افکارمان داشته باشیم

/ 1 نظر / 4 بازدید
ستاره

با عرض سلام و خسته نباشید واقعا مطلب جالب و سازنده ای بود ازتون تشکر می کنم