اندیشه و نه پول

آن چه در آینده کمیاب خواهد بود ، اندیشه است ، نه پول . انسانها هر روز بیشتر از پیش به ارزش بازار دانش خود آگاه می شوند . این فرصت را هم به دست آورده اند که سرمایه هوشی خود را در قالب قرار دادهای مدت  دار ، دست مزدی ، یا دریافت حقوق ، در اختیار دیگران بگذارند . خواست امروزین ، جانشین ساختن " بها " با " دستمزد " است . دستمزد را در برابر وقت مصرفی می پردازند . ولی بها در پیوند با فرآورده ای است که به وجود آمده و به وقت وابسته نیست . کارکنان دستمزد یا حقوق می گیرند . پرداخت به دارندگان حرفه مستقل ، به صورت بهای کار است ، اینان نتیجه دانش خود ، نه خود دانش را می فروشند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید