در تعارض ارزشها چه باید کرد ؟

به ندرت بین نقاط قوت یک فرد با شیوه عملکرد او ، تعارض وجود دارد . نقاط قوت و طریقه عملکرد ، مکمل یکدیگرند . منتهی گاهی بین ارزشها و معیارهای فرد و نقاط قوت او ، تعارضهایی به وجود می آید . ممکن است آنچه را که فردی به خوبی و با موفقیت انجام می دهد ، با سیستم ارزشی او همخوانی نداشته باشد. ممکن است آن کار ، به عنوان ادای سهم ، و چیزی که انسان زندگی – یا بخش عمده ای از زندگی – خود را وقف آن می کند ، به نظر ان فرد نیاید .

اگر اجازه دهید ، تبصره ای شخصی را در بحث وارد کنم . می خواهم عرض کنم که من سالها قبل ، مجبور شدم بین آنچه را که خوب و با موفقیت انجام می دادم ، و ارزشهای خود ، تصمیم بگیرم. در اواسط دهه 1930 ، به عنوان یک بانکدار جوان در یک بانک سرمایه گذاری در لندن ، با موفقیت بسیار کار می کردم ، روشن بود که این کار ، با نقاط قوت من هم تناسب و سازگاری داشت . با اینجال ، خود را به چشم نوعی مدیر دارائی ها – که سهم خود را ادا می کند ، نمی دیدم . به این حقیقت رسیدم که ارزشهای من ، مردم هستند ، و لطفی در این نمی دیدم که ثروتمندترین مرد گورستان باشم . در آن عصر رکود عمیق و همه جانبه ، نه پولی داشتم ، و نه شغلی ، و آینده روشنی را هم برای خود نمی دیدم . با این وجود ، استعفاء کردم – و استعفایم کار درستی بود .

به عبارت دیگر ، ارزشها ، آزمون نهایی هستند ، و باید هم باشند .

/ 0 نظر / 6 بازدید