شش سیگما ادامه

برای کسانی که در آغاز راه هستند بهتر است به جای این که به فکر خلاصی از شر یک درصد باشند ، به این فکر باشند که چرا محصول بد تولید می شود ؟ مثلا یک کارخانه بیسکویت سازی را در نظر بگیرید . در حالیکه برنامه های بهبود سنتی به شما میگویند که دستگاه ها را روغن کاری کنید و بیسکویت های سوخته را دور بریزید ، شش سیگما می گوید دستگاه را بطور کامل بررسی کنید ، عیب را به طور اساسی برطرف کنید تا اطمینان حاصل کنید که دیگر بیسکویت سوخته تولید نخواهد شد . به این ترتیب نیاز به چندین نفر مسئول بازرسی کیفیت نخواهید داشت که در انتهای خط بایستد و محصولات معیوب را دور بریزند .

چه دلیلی دارد ما پولمان را دور بریزیم . بسیاری از الگو های مدیریتی به ما می گویند که اسبی را که پایش آسیب دیده سریعتر بدوانید . چرا پای اسب را درمان نکنیم یا اسب را عوض نکنیم ؟ چرا ماشینی را که خراب است را روغن کاری کنیم ؟ یا دستگاه را تعمیر اساسی کنیم یا عوض کنیم ؟ از وصله پینه کردن بپرهیزیم . قایق بهتری بسازیم . پولمان را خرج خودرویی نکنیم که موتورش پوسیده است . موتور را تعمیر اساسی کنیم

/ 0 نظر / 5 بازدید