پیتر دراکر می گوید :

ابزار تولید – یعنی  پایه سنتی سرمایه داری ، امروزه دقیقا در تملک کارگران است ، زیرا ابزار تولید در عمل ، در مغزها و سر انگشتان کارگران نهفته است . آنچه کارل مارکس زمانی آرزوی آن را داشت ، به واقعیتی تبدیل شده است ، منتهی به شیوه ای که او هرگز تصورش را هم نمی کرد .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید