قدرت تکنولوژی

مطالبی را که در ذیل مطالعه می فرمایید . در ارتباط با حذف زمان  ، مکان و قد رت تکنولوژی و آینده ای است که در اختیار انسان قرار گرفته شده است . هر آنچه که ما به سمت این تکنولوژی ها برویم در واقع اختیارات بیشتری را به دست آورده ایم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تلفن هاي سلولي و كامپيوتر هاي همراه فروشگاهها و مراكز مهم جهان صنعتي را پر كردند و ما مي ديديم كه اين نوع از تكنولوژي تاثير مثبتي در كارها دارد. اين تكنولوژي اجازه كنترل منابع اطرافمان را مي دهد و مي توانيم ضربان زندگيمان را هر لحظه بشنويم. بكارگيري تجهيزات ارتباطي و موبايل، آزادي ما را در استفاده كامل از سرمايه ها و ابزارهايمان در هر جا و هر زمان گسترش مي دهد. تكنولوژيهايي مثل موبايل يك قدم به سمت مسيرهاي است كه ما در فيلم ها و كارتونها ي تخيلي مي بينيم.اينترنت اجازه مي دهد از جهان مجازي براي محو جهان فيزيكي استفاده كنيم لذا مي توانيم خود را در قوانين جندگانه اي قرار دهيم تا بواسطه آن، ايده ها و همچنين نسخه هايي از خودمان در هر جايي كه وصل مي شويم وجود داشته باشند. در اينجا اولين قدم حذف قوانين جهان فيزيكي است، پيش از اختراع موبايل، ما يا در منزل شخصي بوديم و يا در محل كار و امكان حضور همزمان در هر دو مكان را نداشتيم. ولي با قابليتهايي كه موبايل در اختيار ما قرار مي دهد اين همزماني ها و هم مكاني ها ممكن مي شود. بنابراين مي توانيم كارهاي زيادي را هر جا و هر زمان انجام دهيم. در وضعيت جديد ما در رابطه با اينكه چطور از وقتمان استفاده كنيم، قدرت انتخاب بيشتري داريم و نيازي به اولويت گذاري در كارهايمان كه عموما باعث از دست رفتن بعضي از كارها مي شود را نداريم. مي توانيم به نواختن پيانو فرزندمان گوش دهيم در حاليكه در مسير فرودگاه هستيم و همزمان قراردادكاري صبح را تنظيم مي كنيم.

با فن آوري اطلاعات، تركيب جالبي از وظايف و كارها خواهيم داشت . بطوريكه قادريم با انجام كارها در جاهاي مختلف پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته باشيم. و ديگر از ساعت كاري ثابت 8 تا 4 بعدازظهر رها مي شويم . براي محو حضور واقعي مردم در يك دنياي مجازي مي توانيم وكيل يا نماينده اي از طرف خودمان داشته باشيم تا كارهايمان را هرجا و هر زمان انجام دهد. لذا مي توانيم كارهاي بيشتري انجام دهيم و از ابزارها و روباتها برنامه ريزي شده براي حضور فيزيكي خودمان به صورت راه دور استفاده كنيم. در اينجا مردم تقريبا در حال بازي در يك نمايش ويدئويي هستند و هركدام از اعمالشان بسيار دور هستند، ولي تاثير آنها در زمين كاملاً واقعي است. در جهان مجازي ما به اندازه آنچه مي خواهيم واقعي هستيم. تكنولوژي به ما قدرت انتخاب برتر را مي دهد و مي توانيم هر نوع زندگي و در هرجا و مكان را براي خود انتخاب نمائيم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
IVID

جالب بود دوست من به ما هم سر بزن فکر کنم به هم لینک بدیم خیلی خوب میشه .