قواعد کلی تولید چابک:

1.

هر چیز، خیلی سریع تغییر می کند و غیر قابل پیش بینی است.

2.

بازار نیازمند حجم پائین، کیفیت بالا، محصولات سفارشی و خاص میباشد.

3.

چرخه زندگی این محصولات بسیار کوتاه است، سریع توسعه می یابند وزمان تاخیر آنها نیز کوتاه است.

4.

کیفیت جامع و سطوح خیلی بالایی از خدمات مورد انتطار میباشد.

5.

محصولات و خدمات از لحاظ اطلاعاتی غنی میباشند.

/ 0 نظر / 5 بازدید