شش نكته براي بهبود منابع انساني

1-     پرچم را در دست بگيريد و كاركنان تان را راهنمايي كنيد

2-     براي ايجاد تعهد در كاركنان باورهاي آنها را بالا برده تاجايي كه بتوانند روياهايشان را به حقيقت تبديل نمايند

3-     به عزت نفس همكارانتان بيفزائيد

4-     موفقيت آنها موفقيت شماست

5-     با روي خوش اشتباه هاي كاركنانتان را ببخشائيد

6-     گروه خود را در شمار برندگان درآوريد

/ 0 نظر / 4 بازدید