نکته

ژنرال پاتون گفته است :

لازم نیست به کارکنان بگوئید که چگونه کار را انجام دهند ، به آنها بگوئید که چه می خواهید و آنها با یافتن راه حل های بدیع ، شما را شگفت زده خواهند کرد

/ 0 نظر / 5 بازدید