كسب و كار ما چيست

شايد هيچ چيز ساده تر و روشن تر از اين نباشد كه بدانيم شركتها چه مي كنند . كارخانه فولاد سازي فولاد مي سازد ، شركت راه آهن ، قطارهاي باري و مسافري را جابجا مي كند ، شركت بيمه تاوان آتش سوزي هاي احتمالي را مي پردازد ، بانكها وام مي دهند . اما در عمل پرسش       " كار ما چيست ؟ " پرسشي است كمابيش دشوار كه معمولا پاسخ روشن و سر راست ندارد .

كسب و كار را با نام شركت يا اساسنامه و اظهارنامه ي آن تعريف نمي كنند . آن را با ارضاي خواسته ي مشتري به هنگام خريد كالا يا خدمت تعريف مي كنند . راضي كردن مشتري ، هدف نهايي رسالت هر نوع كسب و كار است . بنابراين مي توان پرسش " كار ما چيست ؟ " را با نگريستن به شركت از منظر بيروني پاسخ داد ، يعني از ديدگاه مشتري و بازار هر چه مشتري مي بيند ، مي انديشد ، باور دارد ، و مي خواهد ، در هر برهه از زمان ، مديريت بايد آن را چون واقعيتي عيني بپذيرد و با همان جديت به آن اهتمام كند ، خواه با گزارش ماموران فروش ، آزمايش هاي مهندسان ، يا آمار و ارقام حسابداران . و مديريت بايد آگاهانه بكوشد پاسخ ها را از خود مشتري كسب كند نه آن كه به حدس و گمان متوسل شود

/ 0 نظر / 6 بازدید