برای مدیریت چه خصوصیاتی لازم است :

 

1-    جاه طلبی

2-    کنترل دیگران بدون القای حس حاکمیت بر آنان

3-    قاطعیت به همراه پافشاری برای انجام کارها

4-    ظرفیت هوشی

5-    مهارت سیاست گذاری و روابط اجتماعی با افراد

6-    روبرویی با افراد با نفوذ خارج از سازمان مانند نمایندگان سهامداران و رسانه ها  

/ 0 نظر / 5 بازدید