مستند سازی بخش‌های بازار


اگر در موردبهترین روش دسته بندی محصولات و مشتریان به نتیجه مطلوب رسیده اید، باید برای مستند سازی این بخش‌ها یک ماتریس محصول– مشتری بسازید. برای این کار لیست گروه‌های محصول را در ستون عمودی ماتریس و گروه‌های مشتری را در ستون افقی آن ترسیم کنید. هر بخش محصول- مشتری نیازها و خواسته‌های متفاوتی دارد. به این موضوع فکر کنید که برای موفقیت در هر یک از بخش‌های محصول – مشتری چه کار‌هایی باید انجام دهید.نکته حائز اهمیت این است که به جای برخورد ساده قبلی با گروه‌های مشتریان و محصولات، اینک به شیوه‌ای خلاق فکر کنید و از خود خلاقیت و نو آوری نشان دهید و در حالی که با همکاران خود در مورد یکی از گروه‌های مشتریان بحث و گفت‌وگو می‌کنید، می‌توانید روش جدیدی برای ارائه خدمات و محصولات به آنها
معرفی کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید