تکنولوژیستها 1

تا اینجا بهره وری کارگران علمی را که کارهای علمی انجام می دهند ، مورد بحث و بررسی قرار داده ایم . اما ، شمار کثیـری از کارگران علمـی ، هم کارهای علمـی انجام می دهند و هم به کارهای یدی می پردازند ، که من آنها را « تکنولوژیست » نامگذاری کرده ام.

این گروه شامل افرادی می شود که بالاترین حد از دانش و تجربه را در کارها اعمال می کنند.

جراحانی که برای عملی آماده می شوند تا اتساع شریانهای مغزی را ، پیش از آنکه به خونریزی مغزی مهلکی بیانجامد ، اصلاح کنند ، قبل از اینکه دست به تیغ جراحی بزنند ، ساعتها مصروف تشخیص بیماری می کنند ، که این امر نیازمند دانش تخصصی به مراتب بالایی است . بعد هم در طی عمل ، ممکن است مشکلات پیش بینی نشده ای بروز کند ، که در آن حالت هم به بالاترین سطح دانش نظری و نظر تخصصی نیاز خواهد بود . ولی خود جراحی ، کاری یدی است -  نوعی کار یدی است که مرکب از حرکات یدی تکراری است که در آنها بر سرعت ، دقت ، و یکنواختی تأکید می شود. و این عملیات ، درست همانند هر کار یدی در کارخانه طراحی کرده بود ، مورد مطالعه ، سازماندهی ، آموزش ، و مورد عمل قرار می گیرد.

اما ، گروه تکنولوژیستها ، همچنین ، شامل شمار کثیری از افرادی می شود که دانش و معلومات آنها ، نسبتا ً در سطحی پایین تر قرار دارد ، ولی بسیار مهم و تعیین کننده است .

/ 0 نظر / 6 بازدید