بازآفريني دولت

متحول كردن سازمان ها ، خواه كسب و كار ، اتحاديه كارگري ، دانشگاه ، بيمارستان ، يا دولت ، هميشه همان سه گام را لازم دارد :

1-      دست برداشتن از كارهاي بي ثمر ، كارهايي كه هرگز ثمر بخش نبوده ، و عمر مفيد آن ها سرآمده است .

2-      تمركز بر كارهاي ثمر بخش ، كارهاي نتيجه دار ، كارهايي كه توانايي باآوري سازمان را افزون مي كند .

3-      تحليل نيمه كاميابي ها و نيمه ناكامي ها گ

 

لازمه تحول و رونق كار ، وانهادن همه ي كارهاي بي ثمر و افزودن بر حجم كارهاي ثمربخش است .

/ 0 نظر / 4 بازدید