كارت هوشمند سوخت بنزين

مي خواستم وارد اين مطالبي كه در زير مي نويسم نشوم ولي ديدم واقعا اگر نگوئيم يا اگر ننويسيم مي گويند كسي به حرفهاي ما گوش نمي دهد يا توجه نمي كندالبته مي خواستم وارد دنياي طنز شوم ولي موضوع را خيلي جدي ديدم ، شايد هم شديم . بهر حال عين گفته هاي آقاي نعمت زاده مدير عامل شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي  بشرح ذيل مي باشد كه با هم مرور مي نماييم :

 آقاي نعمت زاده : پيش بيني هاي  اوليه براي اجراي پروژه 43 ميليارد تومان در سال 83 بود ، در حالي كه  پروژه با هزينه اي بيش از 70 ميليارد تومان انجام شده است .

من : يكي به  من مي گفت مي توني 16000 تن توليد در سال داشته باشيم  بهش گفتم دو دوتا ميشه چهارتا نه پنجتا فوقش ميشه شش تا ، ولي بهيچ وجه ده تا نميشه . آخه پروژه اي كه قرار بوده 43 ميليارد بشه چطوري شده 70 ميليارد تومان ، خدايي يكي هست كه بما جواب بده كه اين پول نرم افزار بوده يا سخت افزار .

آقاي نعمت زاده : در سال 83   ،  10 ميليون ماشين و موتور داشتيم . هم اكنون 17 ميليون خودرو و موتور داريم و تعداد جايگاه ها نيز از 2000 تا به 2300 دستگاه رسيده است

من : چرا از پروژه گاز سوز كردن ظرف اين مدت استفاده نكرديم و بدتر از همه چرا ظرف اين دو سال كه هي از كمبود بنزين وسوبسيد آن حرف مي زنيم اجازه داديم 7 ميليون به مصرف كننده هاي پر مصرف اضافه شود آيا اين گواه اين نيست كه هيچ كس به شكل فرآيندي به آن نگاه نمي كند و هر كس در جزيره خود نشسته است . تا كنون چقدر خودرو مستعمل از گردونه خارج كرده ايم و اگر نكرده ايم چرا ؟ از همه مهمتر آيا اين تعداد واحد سوخت رسان پاسخگوي اين تعداد خودرو مي باشد . قيافه آنهايي كه پاي دستگاه پمپ بنزين هستد، به اين حرفها كه بتوانند سيستم نرم افزاري كارت هوشمند را اداره كنند نمي خوره . من كه از كارت عابر بانك استفاده مي كنم مي دونم هيچ وقت نتونستم درست حسابي از اونها خدمات بگيرم هميشه خدا يا خرابن يا شبكه شون قطعه حالا ديدن صف ماشينها پشت باجه هايي كه يا نرم افزار خرابه يا دستگاه ، ديدن داره ما هنوز نتونستيم يك سيستم بياريم كه اضافه بنزين رو زمين نريزه . من براي اونهايي كه فكر مي كنند با اين روشها مي تونند مشكلات را حل كنند جدا ..... اما راه كار شايد اين بود كه دولت الكترونيك راه مي انداختيم . وسايل حمل ونقل عمومي را بيشتر مي كرديم و از همه مهمتر پروژه گاز سوز كردن خودرو ها را خيلي جدي مي گفتيم شايد اين به صواب نزديكتر بود . اما حرف آخر آقاي نعمت زاده : پروژه كارت هوشمند سوخت طرحي بلند پروازانه است .

/ 0 نظر / 7 بازدید