آب از سرچشمه گله

از اين ضرب المثل در توليد در كجا مي توان استفاده كرد . بنظر من اگر مواد اوليه بدي خريداري شود و محصولي از آن بدست آيد قطعا اين محصول ، محصول خوبي نخواهد بود . همچنين اگر كاركنان مهارت درستي نداشته باشند يا برنامه ريزي بدي ارائه گردد و يا تامين كنندگان مواد و قطعات بخوبي انتخاب نشوند . ويا ماشين آلات خوبي براي توليد انتخاب نشوند مي توان گفت كه آب از سرچشمه گله .

/ 0 نظر / 4 بازدید