خطا ناپذير سازي چيست

گرچه مفهوم خطا ناپذير سازي طي مدت طولاني به اشكال مختلف به كار مي رفته است ، اما براي اولين بار يك مهندس ژاپني به نام شيگئوشينگ از اين ايده به عنوان روشي موثر براي نيل به ضايعات صفر و دستيابي به هدف حذف بازرسي هاي كنترل كيفيت استفاده كرد. روشهايي را كه شينگو ابداع كرد به روشهاي خطاناپذيرسازي معروف شده اند . توجه داشته باشيد كه اين عنوان مي تواند براي خيلي از كاركنان ثقيل باشد ، اما شينگو ، در نهايت ، عبارت خطا ناپذير سازي يا محافظت در برابر خطا را براي آن برگزيد . هدف اصلي خطا ناپذير سازي ، توجه به هوش و خلاقيت كاركنان و بهره گيري از آن براي حذف خطاهاست . زيرا با حذف وظايف و كارهاي تكراري كه بايد با استفاده از حافظه يا احتياط انسان انجام شود ، خطاناپذير سازي مي تواند وقت و فكر انسان را به سمت انجام فعاليتهاي خلاق سوق بدهد كه ارزش افزوده بيشتري دارند .
در اين زمينه بايد با همكاري مديريت كنترل كيفي به پياده سازي اين روش بپردازيم . 
/ 1 نظر / 8 بازدید
علیرضا

متاسفانه توضیحات خیلی ضعیفی بود