تکنولوژیستها 4

تاکنون هیچ چیزی که شباهت کاملی با کالج عمومی آمریکایی داشته باشد ، در هیچ جای دیگری وجود نداشته است . سیستم معروف مدارس ژاپنی ، تنها افرادی را تربیت می کرد که صرفا ً برای کارهای یدی ، و یا تنها برای کارهای علمی آمادگی داشتند . اولین انستیتو ژاپنی که مختص تربیت تکنولوژیستها خواهد بود ، در سال 2003 آغاز به کار کرد . از آنهم مشهورتر ، نظام کارآموزی ( استاد شاگردی ) آلمانیها است . این سیستم که در دهه 1830 آغاز به کار کرده ، یکی از عوامل اصلی تبدیل آلمان به رهبری تولید صنعتی جهان بود تمرکز این سیستم ، در دهه اول ، روی مهارتهای یدی بوده و هست ، و اهمیت چندانی را به معلومات و دانش نظری نمی دهد . به همین دلیل است که در معرض خطر احتمالی نسخ و از رواج افتادگی قرار گرفته است .

ولی باید این انتظار را داشت که سایر کشورهای توسعه یافته ، هم با سرعتی نسبی به ایالات متحده برسند . اما ، کشورهای دیگر یعنی « کشورهای نوظهور » و یا « جهان سومی » احتمالا چندین دهه عقب تر هستند . زیرا از طرفی تربیت تکنولوژیست ، پر هزینه است ، و از طرف دیگر افراد با معلومات در این کشورها ، به کار با دست ، به چشم حقارت ، می نگرند . وصف الحال اغلب آنها هنوز این است که « برای همین کارها است که خدمتکار و نوکر می گیریم » ولی در کشورهای توسعه یافته ، و باز هم پیشاپیش همه در ایالات متحده ، کارگران یدی ، هرچه بیشتر ، به تکنولوژیست  تبدیل خواهند گردید. بنابراین ، برای بالا بردن بهره وری کارگران علمی ، شایسته این است که به افزایش بهره وری تکنولوژیستها ، اولویت بالایی داده شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید