مربي گري

مفهوم آن دادن پيشنهاد ها ، توصيه ها و حمايتهاي شغلي است . مربي ممكن است دامنه ي بحث و اقدامات خود را به سئوالات مبتني بر علايق ، اولويتها ، و هدفها بكشاند و همچنين فرصتهاي سازماني را مشخص كند .

/ 0 نظر / 4 بازدید