نرخ بهره بانكي

متن زير به نظرم خيلي جالب است بگونه اي كه بسادگي تشريح مي كنه كه نرخ بهره بانكي چيه . اما نكته اي كه بايد و حتما مد نظر قرار گيرد اين است كه حالا كه نقدينگي در كشور بسيار بالاست چه راه كاري براي جمع آوري اين پولها وجود دارد . همچنين حالا كه سود بانكي را پائين آورديم آيا پولها به سمت توليد سرازير شده يا  به سمت كارهاي ديگه .!؟ دوستي مي گفت ميدوني چرا خونه ها گرون شده چون قبلا بانكها سود متعارفي ميدادند ولي وقتي سود آنها كم شد مردم بروي خونه سرمايه گذاري كردن كه صدي 30 گيرشون مياد و ريسكش هم صفر است آيا نبايد به مسائل به شكل سيستمي نگاه كنيم يا روابط را به شكل علت معلولي ببينيم .

نرخ بهره بانكي: چندين دهه است كه بحث بهره و تورم از مسائل روز است به گونه‌اي كه بعضي به ظاهر اقتصادان‌ها قضيه آنرا به مرغ و تخم‌مرغ تشبيه كرده‌اند. اما چنين استدلالي ناشي از عدم فهم صحيح مسائل اقتصادي است. در واقع در اين مورد يك رابطه عليت به شكل زير وجود دارد:
نرخ تورم + نرخ بهره حقيقي = نرخ بهره اسمي
نرخ بهره حقيقي همان مبلغي است كه بانك به ازاي عمليات جاري بانكي و هزينه‌هاي مترتب بر آن از محل ارائه تسهيلات بانكي دريافت مي‌كند. اين نرخ بهره شامل حقوق كاركنان، انواع ريسك‌هاي صنعت بانكداري (ريسك اعتباري، ريسك نرخ بهره، ريسك نقدينگي و...)، هزينه اجاره، پاداش هيأت مديره و... مي‌باشد. در واقع اين بخش مربوط به بخش حقيقي اقتصاد است. به معني ديگر نرخ بهره حقيقي فقط با بهره‌وري و رشد تكنولوژي و فناوري اطلاعات قابل كاهش است و چون مربوط به بخش حقيقي اقتصاد است قابل كاهش دستوري نيست. به‌عنوان نمونه ظهور دستگاه‌هاي خودپرداز باعث كاهش هزينه كارمندان و كاهش اين نرخ خواهد بود.عامل دوم سمت راست يا نرخ تورم مربوط به بخش اسمي اقتصاد است. اين بخش به طور كل تابع سياست‌هاي پولي دولت است. به زبان ساده اگر نقدينگي بيش از حد كفايت درجامعه تزريق شود باعث افزايش اين جز مي‌گردد. اين جز فقط با سياست‌هاي پولي قابل كنترل است و هرگونه بي‌انضباطي پولي (افزايشي) باعث افزايش اين جز مي‌گردد.نرخ بهره اسمي كه به نرخ بهره يا نرخ تسهيلات مشهور است و در كشور ما توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، حاصل ‌جمع بخش حقيقي (بهره حقيقي) و اسمي اقتصاد (نرخ تورم) است عبارت سمت چپ خواهد بود. در واقع نرخ بهره حقيقي و تورم علت اصلي نرخ بهره بانكي است. شايد يك مثال ساده به فهم مساله كمك بيشتري نمايد.در كشور كانادا در حال حاضر نرخ تورم 2/2‌درصد (دو مميز دو دهم‌درصد) است، نرخ بهره حقيقي بانكي به طور متوسط 8/1‌درصد (يك مميز هشت دهم‌درصد)، بنابراين بانك مركزي كانادا ميزان بهره را 8/1+2/2= 4‌درصد (چهار‌درصد) اعلام مي‌كند. حال اگر بانك مركزي كانادا سياستي را اعمال كرده باشد و حدس بزند نرخ تورم 2/0 (دو دهم‌درصد) كاهش مي‌يابد، نرخ بهره را 8/1+ (2/0 – 2/2) = 8/3‌درصد (سه، مميز هشت دهم‌درصد) اعلام مي‌كند. به عبارت ديگر با كاهش تورم است كه نرخ بهره كاهش مي‌يابد و نه بالعكس

 منبع : آقاي اسدا... عطارزاده

/ 1 نظر / 4 بازدید