در اندیشه تحول بسوی کامیابی راز موفق شدن فکر

کتابهای خوبی در باب تحول و کامیابی نوشته شده و فروش و طرفدار های خاص خودش را هم در ایران پیدا کرده که منهم بدم نمی یاد یه مقداری روی این مسائل وقت بذارم این وقت را صرفا بخاطر مسائل روانشناسی آن و تاثیری که می تواند برای مدیران داشته باشد می گذارم و در مطالبی  که گرد آوری کردم عمدتا به این دسته از موضوعات می پردازم  :

اولین موضوع در مورد فکر است

هر کاری با یک فکر شروع می شود

اگر به این جمله شک داری حتما بشین و یک کم فکر کن فکر چون اگر کاری را بدون فکر شروع کنی قطعا با شکست مواجه می شوی

زندگی فراهم آمده از چیزهایی است که انسان همه روزه به آن فکر میکند

اگر بر روی چیزی یا کار ی تمرکز کنی قطعا آن را بدست خواهی آورد که شامل  تمام دارایی ها و داشته هایت می گردد

اندیشه ما سرنوشت ما را رقم می زند

برنامه های بلند مدت خوبی را تهیه کن تا بتوانی در لحظات سرنوشت ساز از پیچ های خطرناک عبور نمایی

امروز در جایی ایستاده ای که اندیشه هایت تو را به آنجا برده اند ، فردا هم در جایی خواهی بود که اندیشه هایت تو را ببرند

نوع تفکر آدمهایی که از نردبان ترقی بالا می روند با دگران فرق دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید