گردش كانبان

كانبان روشي است كه به وسيله آن هر مرحله مواد و قطعات مورد نياز خود را از مرحله قبلي يا انبار مواد اوليه و يا از توليد كنندگان خارج از كارخانه كه با آنها قرارداد دارند ، دريافت مي كند . معمولا دو نوع كانبان براي گردش مواد مورد استفاده قرار مي گيرد يكي كانبان توليد يا كار در جريان production kanban   و ديگري withdrawal kanban   كانبان حمل .

كانبان حمل : براي حمل قطعات به خط توليد در هنگام مورد نياز بكار مي رود . اين كانبان در واقع نوع و مقدار قطعات را كه فرآيند بعدي بايستي از فرآيند قبلي برداشت نمايد مشخص مي كند و در كنار آن ساير اطلاعات لازم را نيز ارائه مي نمايد .
كانبان سازنده :supplier kanban 
به عنوان يك سفارش براي سازندگان و تامين كنندگان خارج از شركت ارسال مي گردد .
كانبان درون كارگاهي : IN –FACTORY KANBAN 
به جهت حمل ونقل اقلام بين فرآيند هاي مختلف درون كارگاهي استفاده مي شود. اقسام اين كانبان از نمونه هاي رايج كارت هاي كانبان تا كانبان جعبه اي و كانبان گاري در تغيير است . 
/ 0 نظر / 15 بازدید