نقش نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری

 

توسعه ملی جز با توسعه سرمایه انسانی میسر نیست و توسعه سرمایه انسانی نیازمند سیستمها و راهکارهایی است که منجر به پرورش و شکوفایی سازمان بر اساس سه عنصر "خلاقیت"، "کیفیت"، "بهره وری" می شود. یکی از مهمترین این سیستمها "نظام پیسنهادات" است که بر اساس مدیریت مشارکتی و رویکرد مغزافزاری بصورت یک سیستم جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی بین اعضای سازمان تعریف می شود. در جهان امروز دیگر کسی منکر نقش مدیریت مشارکتی در افزایش بهره وری سازمان نخواهد شد. محققان زیادی در این زمینه تحقیقات خود را آغاز کرده و هنوز هم ادامه می دهند و هر کدام با منظری جدید و رویکردی متفاوت سعی در نهادینه کردن این سیستم داشته  و دارند و این امید میرود که در آینده ای نه چندان دور با عزم ملی و وظیفه ای که بر دوش تک تک ما نهاده شده است بتوانیم مسیر رشد و تعالی را پیموده و ارتقای بهره وری را بصورت بهبود تدریجی و مستمر در تمامی سازمانها شاهد باشیم.

کلمات کلیدی: نظام پیشنهادها، مدیریت مشارکتی، خلاقیت، بهره وری، کایزن، منابع انسانی

pdfدانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله9صفحه PDF فارسی وحجم 2.50مگابایت (MB) می باشد.)

/ 0 نظر / 10 بازدید