نسبت OEE با ضرب سه عامل موثر بر اثربخشی تجهیزات

نسبت OEE با ضرب سه عامل موثر بر اثربخشی تجهیزات که در بالا به آنها اشاره شد بر حسب درصد محاسبه می‌شود:

100٪ * (نرخ کیفیت محصولات تولید شده * نرخ عملکرد ماشین *  نرخ دردسترس بودن ماشین) = OEE

 

اندازه این نسبت برای یک ماشین ایده‌آل که هیچ‌گونه ضایعاتی ندارد برابر ٪100 است. شاخص OEE محاسبه شده برای هر ماشین نشان می‌دهد که آن ماشین در مقایسه با یک ماشین ایده‌آل که همواره با حداکثر سرعت و ظرفیت، محصولاتی با کیفیت مناسب را تولید می‌کند در چه سطی از بهره‌وری قرار دارد.

نرخ در دسترس بودن یک ماشین، به صورت نسبت مدت زمان‌های کاری ماشین در یک شیفت (زمانی که ماشین مشغول تولید است) به کل زمان کاری آن ماشین در یک شیفت کاری تعریف می‌شود:

نرخ در دسترس بودن ماشین در یک شیفت کاری

(کل زمانی که ماشین در یک  شیفت کاری در دسترس است)

 

/

 

 نرخ در دسترس بودن ماشین در یک شیفت کاری

 

=

 

(کل زمانی که ماشین در یک  شیفت کاری مشغول کار است)

 

=کل زمانی که ماشین در یکشیفت کاری مشغول کار است /کل زمانی که ماشین در یک شیفت کاری در دسترس است

این نسبت معمولاً به دلایلی مانند خرابی و توقف ماشین‌آلات یا زمان‌های انتظار از ٪100 کمتر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید