ضرورتهای بازانگاری مدیریت

دارد مانند دگرگونی اقتصادی ، دگرگونی سیستم ارتباطات و… . از آنجا که جهانی شدن مجموعه‌ای از تغییرات متعدد و پیچیده است، مجموعه واحدی از پیامدها را در بر نخواهد داشت.

گیدنز اشاره می‌کند که مهم‌تر از همه این است که جهانی شدن با ارتباطات عجین شده است و مهم‌ترین نیروی دگرگون کننده زندگی ارتباطات بوده است. از سوی دیگر، تلفیق فناوری باعث شده است که بازارهای تجاری در طول 24 ساعت شبانه روز فعال باشند و ارتباطات همزمان

به اصلی‌ترین عامل به هم وابستگی روزافزون انسانها تبدیل شود زیرا تقریباً با تمام مسائل دیگر درهم تنیده شده است.

مسائل ذکر شده باعث می‌شود تا امواج دگرگونی و نیروهای تغییر دهنده جهان کسب و کار ظاهر شود. بعضی از این امواج و نیروها عبارتند از:

_ پیچیدگی کسب و کار؛
_ رقابت در سطوح ملی و جهانی؛
_ نوآوری به عنوان عامل و رمز بقاء و ماندگاری؛
_ انتظارات روزافزون مشتریان به دلیل بالارفتن سطح آگاهی حاصل از زیستن در جهان شبکه‌ای و اطلاعاتی؛
_ کیفیت و قابلیت اتکاء محصولات که خود نتیجه انتظارات مشتریان است؛
_ فشارهای هزینه‌ای در جهت کاهش قیمت تمام شده و محصولات و خدمات؛
_ کوتاه شدن زمان سیکل تولید؛
_ افزایش مخاطرات؛
_ کاهش زمان نمونه‌سازی محصولات؛
_ کاهش دوره حفظ موقعیت انحصاری؛
_ تمایل مشتریان به محصولات سفارشی و نه استاندارد، و در نتیجه ظهور رویکرد تلفیقی تولید انبوه با تولید سفارشی ؛
_ جهان اطلاعاتی و شبکه‌ای؛
_ کمرنگ شدن و یا از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و حتی زمان که حاصل حضور جهان شبکه‌ای است.

همه این عوامل گفته آلوین تافلر را به ما یادآوری می‌کنند که : «جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است و در چنین شرایطی هیچ چیز خطرناک‌تر از دل بستن به کامیابی‌های دیروز نیست».

این یک واقعیت است که شکست ژنرال‌های موفق در جنگها به آن دلیل است که جنگ پیش رو را با الگوی موفق جنگ قبلی انجام می‌دهند. اما واقعیت این است که کسب و کار امروز مانند موج سواری است و هر موج خصوصیات خود را داراست. این نیروها و امواج باعث می‌شوند که مدل‌های سنتی کسب و کار فلج شده و مدل‌های جدیدی به جای آنها ظاهر شوند.

خلاصه اینکه تمامی عوامل این حقیقت را یادآوری می‌کنند که آینده آنگونه نخواهد بود که تا به حال بوده است. تمامی عوامل مدیریت سنتی که در فضای اقتصاد قبلی معنا داشت رنگ باخته و بازانگاری آن در فضای جدید کسب و کار و اقتصاد دیجیتالی با هدف ارائه بیشترین ارزش برای مشتری ضرورت تام دارد.

سازمان مدیریت صنعتی و سازمان مدیریت فرا ، باتوجه به ضرورتهای اشاره شده ، مــوضوع گردهمایی بزرگ امسال مدیران کشور را به «بازانگاری مدیــــــریت» اختصاص داده اند. در این گردهمایی قصد داریم تا از تحولات و تغییرات و عوامل دگرگون کننده جهان کسب و کار ، چشم انداز و شکل آینده و ویژگیهای سازمانهای آینده و تاثیر این موارد در مدل های اداره کسب وکار در کشور خودمان سخن گفته و چالشهای پیش رو و راهکارها را در این ارتباط به تبادل نظر بگذاریم.

تحولات فوق ، بازانگاری در پارادایم ها و روشهای مدیریت و تعریفی مجدد از ماهیت و نحوه اداره بازار ، رهبری و استراتژی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه های انسانی ، دانش و یادگیری ، پول و سرمایه و عملیات را ضروری می کند که در گردهمایی به این محورها توجهی اساسی خواهد شد.
امید دیدار شما دانشگران و مدیران را در گردهمایی 15 و 16 آبان ماه در محل سالن اجلاس سران داریم.

/ 1 نظر / 5 بازدید