بهره وری

بهبود کیفیت باعث می شود که ضایعات  - نیروی انسانی و اوقات ماشین - تبدیل به کالا و خدمات قابل استفاده شود . حاصل این کار سبب یک نوع واکنش زنجیره ای می شود که در روند آن - قیمت تمام شده کاهش می یابد . شرایط رقابت بهتری بدست می آید که باعث رضایت افراد شاغل و ایجاد مشاغل بیشتر و باز هم بیشتر می گردد .

ببینید بی تعارف این حرفها مربوط به سال ۱۹۴۸ میلادی است . ما یا باید برای بالا بردن         بهره وری کیفیت را سرلوحه کارمان قرار دهیم و یا نابود ی صنعت را در پیش داشته باشیم باز هم دمینگ می گوید چرا وقتی کیفیت بهتر می شود بهره وری افزایش پیدا می کند : پاسخ بسیار روشن است چون ُ دوباره کاریها کمتر  ُ می گردد  . هزینه این دوباره کاریها و قیمت تمام شده گران محصولات را ما باید بپردازیم هم اکنون در دنیا شعار هر روز کیفیت را بهتر نمایید و هزینه ها را کمتر کنید  عملی گردیده در حالی که ما فقط بلد یم که اجناس را سال به سال گران نماییم چرا چون بلد  نیستیم علمی  کار کنیم و مصرف کننده را به گروگان گرفته ایم اگر این حرف قابل قبول نیست آیا هر کدام از این خودرو هایی را که در داخل می سازیم می توانیم به این قیمت در بازار جهانی بفروشیم یا محصولات دیگر را و تا به حال فرمول دیگری را به کار گرفته ایم . ما که گیج شدیم تا نظر شما چه باشد ...............

/ 0 نظر / 5 بازدید