کسب عقل خاخام عاقل مطالعه سخت کوشی

داستان جالبی درباره‌ی یک خاخام عاقل، دشواری کسب عقل را نشان می‌دهد. یکی از مریدان این خاخام از او می‌پرسد «خاخام، شما آدم عاقلی هستید. چگونه می‌توان عاقل شد؟» خاخام پاسخ می‌دهد «مطالعه کن و سخت بکوش» «این را می‌دانم، خاخام، اما بسیارند کسانی که در مطالعه و کار سخت می‌کوشند، اما باز خیلی عاقل نیستند.» خاخام جواب می‌دهد «بله درست می‌گویی. باید در مطالعه و کار سخت کوشید و تجربه‌ی فراوان به دست آورد.» «این را می‌دانم خاخام، اما بسیارند کسانی که در کار و مطالعه سخت می‌کوشند و تجربه‌ی فراوان به دست می‌آورند و با این حال چندان عاقل نیستند.» خاخام در ادامه می‌گوید «ببین، باید سخت کار و مطالعه کنی، تجربه‌ی فراوانی به دست آوری و توان قضاوت خوب را در خود بپروری». «اما خاخام، چگونه قضاوت خوب را در خود می‌پروری؟» و خاخام سرانجام پاسخ می‌دهد «با از سر گذراندن تجربیات بد.»
ما باید از تفاوت‌های زندگی و خصوصاً از اشتباهات و شکست‌هایمان درس بگیریم. در واقع به نظر می‌رسد که این کار تنها راه عاقل‌تر شدن است

/ 0 نظر / 6 بازدید